Benfogamma

Aktivní složka a koncentrace: Benfotiaminum 50,0 mg
Formulář pro žádost: POR TBL OBD

Velikost balení Farmaceutické ID číslo
50 POR TBL OBD 67055

Složení

1 obalená tableta obsahuje: Benfotiaminum 50,0 mg. Seznam pomocných látek: mastek, kyselina stearová (E 570), uhličitan vápenatý (E 170), oxid titaničitý (E 171) ,kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, kaolin, magnesium-stearát, koloidní bezvodýoxid křemičitý, glyceromakrogol-hydroxystearát, arabská klovatina, natrium-lauryl-sulfát, povidon 25, sodná sůl karmelosy, sirup tekuté glukosy, makrogol 6000, montanglykolový vosk.

Hlavní indikace: diabetická a alkoholické polyneuropatie
Klinicky významný nedostatek vitamínu B1 může nastat v případě |nedostatečné a jednostranné výživy (např. beri-beri), dlouhodobé parenterální výživy, nevhodně koncipované diety, hemodialýzy, malabsorpce |chronického alkoholismu (alkoholová kardiomyopatie, Wernickeova encefalopatie, Korsakowův syndrom) |zvýšené potřeby (např. v těhotenství a při kojení).

Kontraindikace

Kontraindikace: Podezření z přecitlivělosti na thiamin.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky: V ojedinělých případech může dojít k reakcím vyvolaným přecitlivělostí (kopřivka, exantém).

Stav: 02/2011

Summary of Product Characteristics (PDF)

Informace

Benfogamma

  • Jedinečný Benfotiamin lipofilního charakteru na českém trhu.
  • Možno užívat i v době těhotenství a kojení.
  • Ideální forma benfotiaminu u onkologicky nemocných pacientů.

neobsahuje laktózu

neobsahuje lepek

Volně prodejné ve Vaší lékárně

Ke stažení