Hlášení nežádoucích účinků

a) Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Nežádoucí účinky můžete hlásit i přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Tel: + 420 272 185 885

Elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků:
http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl

b) nebo prosím kontaktujte naše oddělení bezpečnosti léčiv na e-mail: PV-Woerwag(at)neoxcro.com