WÖRWAG Pharma: Zaměření na biofaktory

Společnost WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG je farmaceutická společnost s pobočkami po celém světě. Společnost se věnuje vývoji a prodeji přípravků s obsahem biofaktorů.

Produktová řada společnosti WÖRWAG Pharma zahrnuje jak léčiva vázaná na předpis, tak i volně prodejné léky a potravinové doplňky. Výrobky společnosti WÖRWAG Pharma jsou k dostání výhradně v lékárnách. Většinou se jedná o přípravky určené k léčbě průvodních onemocnění diabetu, jako například neuropatie (poškození nervů) a onemocnění kardiovaskulárního a nervového systému.

V roce 2016 měla společnost 900 zaměstnanců ve více než 35 zemích a dosahovala obratu kolem 175 milionů eur. Odbytové trhy společnosti jsou v Německu, východní Evropě, Rusku, pobaltských státech, Střední Asii, Asii a Latinské Americe.

WÖRWAG Pharma je rodinnou společností v čele s druhou generací manažerů, Dr. Marcusem Wörwag a Monikou Wörwag. Další významnou vedoucí pozici ve společnosti zastává Gerhard Mayer. Společnost založil v roce 1971 ve Stuttgartu Dr. Fritz Wörwag. Sídlo společnosti se nachází v Böblingenu.

Historie společnosti

I dnes je stále součástí naší společnosti lékárna ve Stuttgartu, kde v roce 1965 všechno začalo. Vnímáme ji jako důležitou součást naší identity.

Od té doby se nám podařilo proniknout na trh ve více než 35 zemích světa. Po celém světě naši značku reprezentují zaměstnanci našich poboček a prodejní místa. Naše historie je pro nás přesto nesmírně důležitá. Dává naší firmě stabilní kořeny, které jsou pro otevřenost novým myšlenkám i celému světu nezbytné. Právě na nich můžeme postavit svou budoucnost.

history
Naše vize

Být blíže znamená přiblížit se potřebám zákazníků. Znamená to přiblížit se lidem, abychom jim mohli lépe porozumět a tím i lépe pomáhat.

Our Vision
Naše hodnoty

K našim základním hodnotám se řadí zodpovědnost, výkonztotožnění se s tím, čemu se věnujeme.

Our Values
  • Zodpovědnost: Pro nás to není jen slovo, ale něco, čím skutečně žijeme.
  • Výkon: Cílem je růst, který přinese prospěch. Orientace na výkon odpovídá naší představě o nás samotných.
  • Ztotožnění se s tím, čemu se věnujeme: Je snadné se ztotožnit s tím, k čemu jste významně přispěli. Vše je o spolupráci, vědomí hodnot a motivaci.