• Indikace
  Podpůrná a doplňková léčba při toxicko-metabolických poškozeních jater, jako je steatóza, poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy houbami apod.
  Podpůrná léčba při chronických zánětlivých onemocněních jater (perzistující a aktivní chronická hepatitida) a cirhóze jater.
 • Produkt a jeho složení
  Jedna obalená tableta obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum (35-40:1) extrahováno methanolem 204 mg (187 – 221 mg) (odpovídá silymarinum 150 mg, počítáno jako silibinin).

  Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy, sacharóza.
 • Dávkování a způsob podávání
  Obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné hmotnosti denně.
  Dospělí: obvykle 1 tableta 2x (event. až 3x) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny.

  Pediatrická populace
  Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti u dětí a dospívajících do 18 let, přípravek Lagosa se u této věkové skupiny nedoporučuje podávat.

  Léčba počáteční dávkou trvá 1 - 6 týdnů, po zlepšení stavu lze denní dávku snížit o třetinu až polovinu. Celková doba léčby může trvat 3 měsíce až 1 rok při pravidelných kontrolách zdravotního stavu lékařem. 2/5

  Způsob podání
  Tablety se užívají po jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapíjejí se trochou tekutiny.
 • Velikosti balení
  • 50 Tablet - Kód SÚKL 19570
 • Více informací o produktu