• Indikace
  Léčba diabetu mellitu 2. typu zvláště u obézních pacientů tam, kde samotné dietní opatření a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykémii.

  Dospělí:
  přípravek Metfogamma 1000 mg může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s ostatními orálními antidiabetiky nebo s inzulínem.

  Děti starší 10 let a dospívající:
  přípravek Metfogamma 1000 mg může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s inzulínem.

  Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetem 2. typu léčených metforminem v první linii léčby po selhání dietních opatření.
 • Produkt a jeho složení
  Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg, odpovídající metforminum 780 mg.
 • Dávkování a způsob podávání
  Dávkování:

  Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)
  Monoterapie a kombinace s jinými perorálními antidiabetiky:

  Terapie se zahajuje dávkou 500 nebo 850 mg 2krát až 3krát denně během jídla nebo po jídle.
  Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální snášenlivost.

  U pacientů užívajících vysoké dávky metformin-hydrochloridu (2 až 3 g denně) je možné nahradit 2 tablety přípravku Metfogamma 500 mg jednou tabletou přípravku Metfogamma 1000 mg. Maximální doporučená dávka jsou 3 g metformin-hydrochloridu denně, rozděleně ve 3 dávkách.

  Pokud se zvažuje převedení z jiného perorálního antidiabetika, je třeba přerušit jeho užívání a zahájit léčbu metforminem v dávkách uvedených výše.

  Kombinace s inzulínem:
  Pro dosažení lepší kontroly glykémie mohou být metformin a inzulín používány v kombinaci. Obvyklá počáteční dávka metformin-hydrochloridu je 500 nebo 850 mg 2 až 3krát denně, zatímco dávkování inzulínu se upraví podle hladiny glykémie.
 • Velikosti balení
  • 30 Tablet - Kód SÚKL 127088
  • 120 Tablet - Kód SÚKL 127089
 • Více informací o produktu
Tyto informace jsou dostupné pouze pro lékaře a lékárníky. Patříte do jedné z těchto skupin?

AnoNe