• Indikace
  Léčba diabetu mellitu 2. typu zvláště u pacientů s nadváhou tam, kde samotné dietní opatření a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykémii.

  Dospělí:
  přípravek Metfogamma může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s ostatními perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem.

  Děti starší 10 let a dospívající:
  přípravek Metfogamma může být užíván v monoterapii nebo v kombinaci s inzulínem.

  Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetem 2. typu léčených metforminem v léčbě první volby po selhání dietních opatření
 • Produkt a jeho složení
  Metformini hydrochloridum 850 mg, odpovídající metforminum 663 mg v jedné potahované tabletě.
 • Dávkování a způsob podávání
  Dávkování:

  Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)
  Monoterapie a kombinace s jinými perorálními antidiabetiky:

  Terapie se obvykle zahajuje buď dávkou 500 mg nebo 850 mg metformin-hydrochloridu 2krát až 3krát denně v průběhu jídla či po jídle.

  Po 10 až 15 dnech má být dávka upravena podle hladiny glykémie. Pomalé zvyšování dávky může snížit výskyt nežádoucích účinků v gastrointestinálním traktu.

  Maximální doporučená dávka metformin-hydrochloridu je 3 g denně, užívaná ve 3 dílčích dávkách.

  Pokud se zvažuje převedení z jiného perorálního antidiabetika, je třeba přerušit jeho užívání a zahájit léčbu metforminem v dávkách uvedených výše.

  Kombinace s inzulínem:
  Pro dosažení lepší kontroly glykémie mohou být metformin a inzulín používány v kombinaci. Obvyklá počáteční dávka metformin-hydrochloridu je 500 mg nebo 850 mg 2krát až 3krát denně, zatímco dávkování inzulínu se upraví podle hladiny glykémie
 • Velikosti balení
  • 30 Tablet - Kód SÚKL 32783
  • 120 Tablet - Kód SÚKL 32784
 • Více informací o produktu
Tyto informace jsou dostupné pouze pro lékaře a lékárníky. Patříte do jedné z těchto skupin?

AnoNe