• Indikace
  Onemocnění různé etiologie postihující zejména periferní nervový systém, neuritidy, polyneuropatie (např. diabetické, alkoholické apod.), paréza n. facialis, neuralgie trigeminu, radikulární syndromy, herpes zoster, neuralgie, myalgie apod.
 • Produkt a jeho složení
  Jedna ampulka (2 ml roztoku) obsahuje:

  Thiamini hydrochloridum 100 mg
  Pyridoxini hydrochloridum 100 mg
  Cyanocobalaminum 1 mg
  Lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg
  Pomocná látka se známým účinkem: benzylalkohol (20 mg/ml)
 • Dávkování a způsob podávání

  Dávkování:

  Dospělí
  U těžkých stavů se aplikuje hluboko intramuskulárně zpočátku 1 ampulka denně. Po odeznění akutního stadia a u lehčích stavů se aplikuje 2-3krát týdně 1 ampulka intramuskulárně.
  Obvyklá délka léčby je 1 – 4 týdny.

  Pediatrická populace
  Nejsou k dispozici dostatečné studie o používání přípravku Milgamma N u dětí a dospívajících mladších než 18 let. Proto se přípravek Milgamma N nemá v této věkové skupině používat.

  Způsob podání:

  Intramuskulární podání
  Injekční roztok se aplikuje hluboko intramuskulárně. Přípravek Milgamma N je třeba podávat pouze intramuskulárně (i.m.), nikoli intravenózně (i.v.) do krevního řečiště. Po neúmyslném intravenózním podání musí být pacient sledován lékařem nebo ve zdravotnickém zařízení podle závažnosti vzniklých symptomů.
 • Velikosti balení
  • 5x2 ml Injekční roztok - Kód SÚKL 11485
 • Více informací o produktu
Tyto informace jsou dostupné pouze pro lékaře a lékárníky. Patříte do jedné z těchto skupin?

AnoNe