• Indikace
  Mírná až středně těžká esenciální hypertenze.
 • Produkt a jeho složení
  Jedna tableta obsahuje moxonidinum 0,4 mg.
 • Dávkování a způsob podávání

  Dávkování:

  Dospělí
  Terapie by měla být zahájena co nejnižší dávkou moxonidinu. To znamená denní dávkou 0,2 mg moxonidinu podávaného ráno. Pokud je terapeutický efekt moxonidinu nedostatečný, může být dávka zvýšena po třech týdnech na 0,4 mg. Tuto dávku je možno podávat v jedné denní dávce (užívané ráno) nebo rozděleně ve dvou denních dávkách (ráno a večer). Jestliže i tato dávka je po dalších třech týdnech nedostatečná, lze celkovou denní dávku zvýšit na 0,6 mg a podávat ji ve dvou polovičních dávkách, ráno a večer. Nikdy by neměla být překročena jednotlivá dávka 0,4 mg a celková denní dávka 0,6 mg.

  Pediatrická populace
  Moxonidin by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 16 let, protože není k dispozici dostatečné množství poznatků o podávání léku v těchto věkových skupinách.

  Starší pacienti:

  Pokud nejsou porušeny renální funkce, platí stejná doporučení o dávkách jako u dospělých. Nicméně zvyšování dávek by mělo probíhat opatrně, protože starší pacienti mohou být citlivější na kardiovaskulární účinky léčiv snižujících tlak krve.

  Délka podávání:
  Terapie by neměla být přerušována náhle, ale dávky by se měly snižovat během období přibližně dvou týdnů.

  Způsob podání:
  Současné požití potravy neovlivňuje farmakokinetiku moxonidinu, takže jej lze užívat před, během i po jídle. Tablety je třeba vždy zapít dostatečným množstvím tekutiny.
 • Velikosti balení
  • 30 Tablet - Kód SÚKL 17351
 • Více informací o produktu
Tyto informace jsou dostupné pouze pro lékaře a lékárníky. Patříte do jedné z těchto skupin?

AnoNe