• Indikace
  Léčba systémových neurologických onemocnění vyvolaných klinickým nedostatkem vitaminu B1 a B6.
 • Produkt a jeho složení
  Jedna obalená tableta obsahuje benfotiaminum 100 mg a pyridoxini hydrochloridum 100 mg. Pomocná látka se známým účinkem: jedna obalená tableta obsahuje 92,399 mg sacharózy a 0,67 mg sodíku.
 • Dávkování a způsob podávání
  Pediatrická populace
  Nejsou dostupné žádné údaje o přípravku Neurogamma týkající se dětí a dospívajících.

  Dospělí
  Pokud není předepsáno jinak, užívají dospělí 1 tabletu přípravku Neurogamma denně. V akutních
  stavech je možné zvýšit dávku až na 3x denně 1 tabletu přípravku Neurogamma.

  Starší pacienti
  Podle dostupných klinických a farmakokinetických údajů žádná úprava dávky není nutná.

  Porucha funkce jater
  Bezpečnost a účinnost u pacientů s poruchou funkce jater nebyla stanovena.

  Porucha funkce ledvin
  Pro doporučení ohledně dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici
  odpovídající údaje.

  Délka trvání léčby
  2/7
  Po 4 týdnech má lékař rozhodnout, zda je zvýšená dávka vitaminů B6 a B1 (3x denně 1 tableta) nadále nutná. Podle potřeby se má dávka snížit na 1 tabletu přípravku Neurogamma denně, aby se snížilo riziko neuropatií spojených s vitaminem B6.

  Způsob podání
  Perorální podání
  Obalená tableta se má polknout celá a zapít dostatečným množstvím tekutiny.
 • Velikosti balení
  • 60 Kapslí - Kód SÚKL 0249033
  • 100 Kapslí - Kód SÚKL 0249034
 • Více informací o produktu
Tyto informace jsou dostupné pouze pro lékaře a lékárníky. Patříte do jedné z těchto skupin?

AnoNe