• Produkt a jeho složení
  Jedna potahovaná tableta obsahuje monohydrát sitagliptin-hydrochloridu odpovídající 100 mg
  sitagliptinu.
  Pomocné látky se známým účinkem:

  Jádro tablety:
  • hydrogenfosforečnan vápenatý
  • mikrokrystalická celulóza (PH 112)
  • sodná sůl kroskarmelózy
  • natrium-stearyl-fumarát
  • magnesium-stearát

  Potah tablety (100 mg):
  • polyvinylalkohol
  • oxid titaničitý (E171)
  • makrogol 3350
  • mastek
  • žlutý oxid železitý (E172)
  • červený oxid železitý (E172)
 • Dávkování a způsob podávání
  Dávkování
  Dávka je 100 mg sitagliptinu jednou denně. Pokud se používá v kombinaci s metforminem a/nebo agonistou PPARγ, je nutno zachovat dávku metforminu a/nebo agonisty PPARγ a přípravek Sitagliptin Wörwag podávat souběžně.

  Jestliže je přípravek Sitagliptin Wörwag užíván v kombinaci s derivátem sulfonylmočoviny nebo s inzulinem, pak je možné zvážit nižší dávku derivátu sulfonylmočoviny nebo inzulinu, aby se snížilo riziko hypoglykemie (viz bod 4.4).

  Při vynechání dávky přípravku Sitagliptin Wörwag je třeba ji užít co nejdříve po tom, co si to pacient uvědomí. V jeden den se nesmí užít dvojitá dávka.

  Způsob podávání
  Sitagliptin Wörwag může být užíván s jídlem nebo bez jídla.
 • Velikosti balení
  • 30 Tablet - Kód SÚKL 0252774
  • 98 Tablet - Kód SÚKL 0252775
 • Více informací o produktu
Tyto informace jsou dostupné pouze pro lékaře a lékárníky. Patříte do jedné z těchto skupin?

AnoNe