• Indikace
  Léčba nedostatku vitaminu B12 u pacientů:

  • s nutričním nedostatkem vitaminu B12
  • kteří trpí malabsorpcí vitaminu B12
  • kterým byla diagnostikována perniciózní anémie
  • kterým byla diagnostikována atrofická gastritida
  • kteří trpí celiakií


  Doplňková léčba při dlouhodobém užívání aminosalicylátů, inhibitorů protonové pumpy a metforminu.

  Přípravek je určen pro dospělé pacienty.
 • Produkt a jeho složení
  Jedna obalená tableta obsahuje cyanocobalaminum (vitamin B12) 1000 mikrogramů.

  Pomocné látky se známým účinkem:
  jedna obalená tableta obsahuje 258,70 mg monohydrátu laktózy, 58,87 mg sacharózy a méně než 1 mmol (23 mg) sodíku.

  Úplný seznam pomocných látek viz 6.1. SPC.
 • Dávkování a způsob podávání
  Dávkování je vždy třeba přizpůsobit individuálním potřebám a stavu pacienta. Pacienti, kteří si nejsou jistí, jestli je doporučená dávka vhodná pro jejich klinický stav, se mají obrátit na lékaře (viz bod 4.4 SPC).

  Dávkování:

  Dospělí
  Denní doporučená dávka je 1000 mikrogramů kyanokobalaminu (1 tableta přípravku Vitamin B12 gamma).

  Při závažných neurologických příznacích se jako úvodní léčba doporučuje parenterální aplikace.

  Pediatrická populace
  Dostatečné údaje pro dávkování přípravku u dětí a dospívajících nejsou k dispozici, přípravek proto není určen pro tuto věkovou skupinu.

  Starší pacienti
  U starších osob není třeba úprava dávkování.

  Porucha funkce ledvin
  V závislosti na stupni renální insuficience může být vhodné snížení dávky (viz bod 4.4 SPC).

  Porucha funkce jater
  Farmakokinetické údaje a klinické zkušenosti u pacientů s poruchou funkce jater nejsou k dispozici. Bezpečnost a účinnost u pacientů s poruchou funkce jater nebyla stanovena (viz bod 4.4 SPC).

  Způsob podání
  Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody, nejlépe ráno nalačno. Trvání léčby závisí na terapeutické odpovědi. K optimální dávce kyanokobalaminu má vést cílená diagnóza a kontrola léčby.
 • Velikosti balení
  • 50 Tablet - Kód SÚKL 0249044
 • Více informací o produktu
Tyto informace jsou dostupné pouze pro lékaře a lékárníky. Patříte do jedné z těchto skupin?

AnoNe