"ROZHODNUTÍ přínosné pro všechny"

V následujícím rozhovoru Monika Wörwag a Dr. Marcus Wörwag probírají výhody rodinného podniku, vliv kulturních rozdílů a také to, proč by každý zaměstnanec měl mít trochu podnikatelského ducha.

woerwagpharma-interview-034

Na počátku příběhu společnosti Wörwag Pharma stála městská lékárna, kterou ve městě Stuttgart-Zuffenhausen založil váš otec v roce 1965. Jezdíte se tam ještě podívat?

Marcus Wörwag: Ze Zuffenhausenu pochází naše rodina, a i když jsme už mezinárodní společnost, kořeny máme pořád tam. Ta lékárna je dodnes součástí naší firmy. Snažím se udržovat kontakt se zákazníky a mít povědomí o potřebách farmaceutů, lékařů a především pacientů. Koneckonců náš hlavní úkol se za těch padesát let nezměnil, pořád je to o tom, abychom lidem, kteří to potřebují, nabídli co nejúčinnější léky.

Jak se z městské lékárny stane mezinárodní společnost se zastoupením ve více než 30 zemích světa?

woerwagpharma-interview-968

Monika Wörwag: Pro našeho otce byla firma od počátku vším – bylo to jeho životní dílo. Jeho filozofie, která má i po letech stejnou platnost, zněla: „Na prvním místě je vždy člověk.“ V našem případě je to především člověk trpící cukrovkou a přidruženými potížemi, mezi které patří kardiovaskulární nemoci a diabetická neuropatie. Vedle preparátů na tyto nemoci se naše společnost zaměřuje i na minerály a vitamíny, tedy takzvané biofaktory.

Marcus Wörwag: Vedle správných produktů, jako jsou přípravky Milgamma, Thiogamma a Magnerot, závisí úspěch společnosti i na výběru vhodného trhu. Firma Wörwag Pharma byla jednou z prvních společností, které objevily obrovských potenciál východoevropských zemí a rozhodly se tam zakotvit.

I při této masivní expanzi však byli na prvním místě lidé: naši zaměstnanci. Od počátku máme k ruce týmy odborníků z každé země, kteří jsou v přímém kontaktu jak s námi, tak i se zákazníky.

woerwagpharma-interview-673

Monika Wörwag: U zaměstnanců oceňujeme nezávislost a zdravé sebevědomí, a právě proto pro společnost Wörwag Pharma rádi pracují. Na úspěchu naší společnosti se podílí jak naše know-how a kvalita odvedené práce, tak i naše vize a schopnost rychle učinit důležitá rozhodnutí.

Co takový úspěch pro společnost Wörwag Pharma znamená?

Marcus Wörwag: Především to znamená nutnost myslet na to nejdůležitější, na čem naše firma stojí. Znamená to nutnost mít na paměti všechny naše malé i velké cíle, stejně jako tomu bylo po všechny předcházející roky. Jedná se o stálý rozvoj pozice na trzích, rozvoj obchodu a rozšiřování nabídky výrobků. Všechna rozhodnutí, která na základě svých cílů činíme, mají přinést prospěch všem. Naše podnikatelská rozhodnutí proto nikdy nejsou zaměřena na krátkodobé cíle, ale vyplývají ze snahy o dlouhodobý a neustálý rozvoj.

Monika Wörwag: Stejný přístup zaujímáme i ke svým zaměstnancům a jejich rodinám. Na jednu stranu je pro nás důležitá finanční nezávislost firmy, tedy nezávislost na investorech či bankách. Současně si ceníme nezávislosti svých zaměstnanců, kteří mohou (a mají v tom naši podporu) do společnosti aktivně přispívat a přebírat určitou zodpovědnost, ať již jako jednotlivci, nebo v rámci týmu.

woerwagpharma-interview-679

Proč má společnost Wörwag Pharma takový úspěch právě s přípravky pro diabetické pacienty a s biofaktory?

Marcus Wörwag: Máme jasné zaměření, a tím je výroba produktů přesně podle potřeb určité cílové skupiny. Jsme specialisté, kteří veškeré své odborné znalosti a know-how věnují zvolené cílové skupině. Velkou výhodou pro naše pacienty jsou i terapeutické koncepty a materiály o poskytovaných službách. Počet pacientů s diabetem bude v následujících desetiletích celosvětově narůstat. Jsme si této skutečnosti vědomi a právě zde vidíme své pole působnosti.

Monika Wörwag: Vysoká kvalita není jedinou předností našich léčiv. Splňují i náročné požadavky s ohledem na etiku a životní prostředí. Léčiva společnosti Wörwag Pharma se vyznačují velmi dobrou snášenlivostí a jejich cílem je podpora zdravého životního stylu a zlepšení celkové zdravotní péče.

Máte skutečně velké cíle – jak jich chcete dosáhnout?

woerwagpharma-interview-964

Marcus Wörwag: Budu se opakovat: Tím, že se budeme soustředit na to, co vnímáme jako nejdůležitější. V prvé řadě se jedná o rozšiřování produktové řady, což zahrnuje i provádění vlastního výzkumu a vývoje, dále o pronikání na nové trhy a v neposlední řadě o rozšiřování a rozvoj našeho týmu.

Jak se firmě daří motivovat zaměstnance z naprosto odlišných zemí světa?

Monika Wörwag: Své zaměstnance dobře známe a jejich růst a rozvoj je pro nás rovněž velmi důležitý. Koneckonců se považujeme za jeden velký tým, který se řídí pravidlem: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ Zkoušíme a propagujeme nové věci a každý může přispět svými nápady i činy. Stále se učíme a případné chyby přijímáme jako součást procesu rozvoje a snažíme se z nich vždy vytěžit něco pozitivního. Tento týmový koncept vede k závazku každého jedince – a tato lidskost spolu se schopností společně něčeho dosáhnout činí společnost Wörwag Pharma tím, čím je.

woerwagpharma-interview-795

Přesto určitě není jednoduché tento týmový koncept převádět do praxe napříč kulturními a jazykovými rozdíly, a při tom ještě dělat ta správná rozhodnutí.

Monika Wörwag: Kulturní rozdíly samozřejmě představují velkou výzvu. Není vždy snadné je přijmout, ale respektování jedinečnosti kultur tvoří součást našeho týmového zaměření. Současně však na své zaměstnance máme určité nároky: Ochota se přizpůsobit je naprosto nezbytná. Mezi základní hodnoty naší značky patří výkon, zodpovědnost a ztotožnění se s naší prací.

woerwagpharma-interview-875

Marcus Wörwag: Za poslední roky se naše týmy znatelně rozrostly. Ještě nedávno měli manažeři pro jednotlivé země pod sebou pět zaměstnanců, zatímco nyní je to někdy i více než 100 zaměstnanců. S tím vzrůstají i nároky na odborné kvality manažerů a jejich ochotu stále se učit novým věcem. Díky minimální hierarchii a naopak maximální transparentnosti se nám však daří překlenout nejen hranice mezi státy, ale i hranice lidského myšlení.

Mezinárodní povaha týmů má stále větší důležitost. Hodně vzdělaných žen se snaží skloubit práci a rodinu. Jak se s tím vypořádává společnost WÖRWAG Pharma?

Monika Wörwag: Mohu prohlásit, že jsme v tomto ohledu urazili už velký kus cesty. V naší společnosti pracuje mnoho žen, ostatně stejně jako ve zdravotnictví jako takovém, a řada z nich zastává nějakou vedoucí pozici. Vždy záleží na konkrétním člověku a jeho přístupu. Od počátku s námi například spolupracoval silný tým lékařek s doktorátem. Většina těchto žen u nás na manažerské pozici pro jednotlivé země stále pracuje. Profesně rostou spolu s naší společností a my je aktivně podporujeme. V současné době tvoří ženy 12 z celkového počtu 21 manažerů pro jednotlivé země.

Řada vysoce kvalifikovaných žen z různých zemí také pracuje v našem mezinárodním oddělení pro registraci přípravků, které rovněž vede žena. Při sestavování národnostně smíšených týmů využíváme silných stránek jednotlivých zaměstnanců. Naši zaměstnanci se tak posouvají dál, stejně jako naše společnost.

Jak vypadá budoucnost společnosti?

Monika Wörwag: Především jsme a vždy budeme rodinnou společností! A jsme si velmi dobře vědomi výhod, které to přináší. Protože stojíme oběma nohama na zemi, lze se na nás vždy spolehnout. Na každou situaci dokážeme reagovat rychle a flexibilně, protože cesta k finálnímu rozhodnutí je u nás krátká. A v neposlední řadě je to náš týmový duch, naše společná snaha dosáhnout toho nejlepšího, co nás každý den vede dál. Příhodnější startovní podmínky si lze jen těžko představit.

woerwagpharma-firmenlogo

Marcus Wörwag: Samozřejmě bychom rádi pokračovali v současném dynamickém růstu. Máme za sebou kus tvrdé práce a další dřina nás čeká. My tento nelehký úkol přijímáme. Chceme růst, ale neztratit při tom lidskou tvář, což mimo jiné znamená vytvořit jistotu zaměstnání. Naše týmy jsou vysoce motivované a díky nim dosáhneme všeho, co jsme si předsevzali.