Intenzivní výzkum pro účinnou léčbu

Na celém světě neustále narůstá počet lidí s diagnostikovanou cukrovkou. Prognózy předpovídají, že do roku 2030 bude touto metabolickou chorobou trpět daleko přes 400 miliónů lidí. Příčinami diabetes mellitus jsou především nadváha následovaná sedavým životním stylem a konzumací nevhodné stravy. Tyto faktory vedou od inzulinové rezistence k nedostatku inzulinu a vyšší hladině cukru v krvi.

Výzkum prováděný společností Wörwag Pharma se zaměřuje na následky tohoto onemocnění, např. diabetické poškození nervů. Cílem je podpora poznatků v oblasti vitamínů, minerálních látek a stopových prvků.

Zakladatel společnosti Dr. Fritz Wörwag pracoval na dalším vývoji účinné látky zvané benfotiamin. To se stalo milníkem v léčbě diabetických komorbidit. Látka díky své vysoké biologické využitelnosti významně přispívá k ochraně před nedostatkem vitamínu B1. 

Mezinárodní klinické studie, setkání odborníků a sympozia, a konečně úzká spolupráce s výzkumnými laboratořemi: investujeme do vědy a klinického výzkumu, abychom mohli vyvinout nejlepší možné léky pro naše pacienty.

Výzkumná cena Fritze Wörwaga

Výzkumná cena Fritze Wörwaga se uděluje vědcům a výzkumným pracovníkům, kteří se věnují výzkumu biofaktorů a jejich klinických aplikací, například léčbě diabetu nebo metabolické přeměně thiaminu.

2021Dr. Alexander Strom
German Diabetes Centre, University of Düsseldorf
Prof. Dan Ziegler
Ústav klinické diabetologie Německého diabetologického centra, Univerzita Heinricha Heine v Düsseldorfu
2013Dr. Alin Stirban
Profilový ústav pro metabolický výzkum, Neuss
Prof. Dr. Paul Thornalley
Univerzita ve Warwicku, Velká Británie
1999Prof. Dr. med. Hans-Peter Hammes
Lékařské centrum v Mannheimu
1996Prof. Dr. med. Hilmar Stracke
Lékařská klinika a poliklinika při Univerzitě v Giessenu
1994Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski
Univerzita v Hohenheimu
1991Prof. Dr. Roland Bitsch
Ústav nutričních věd při Univerzitě v Jeně
1988Prof. Dr. Klaus-Henning Krause
Friedrich Bauer Institute, Mnichov
Prof. Dr. med. Klaus Kisters
St. Anna-Hospital, Herne
20182. Preis: Prof. Jacqueline A. Pettersen
University of Northern British Columbia, Prince George (Kanada)
Cena pro mladé vědce: Ms. Chune Liu
Lékařské centrum při Univerzitě ve Freiburgu
2009Prof. Dr. med. Vedat Schwenger
Lékařské centrum při Univerzitě v Heidelbergu
2007Cena pro mladé vědce: Dr. Nicole Schupp
Ústav farmakologie a toxikologie, Würzburg
Prof. Dr. Walter Zidek
Poliklinika při Univerzitě v Münsteru

Ceny jsou udělovány za práce a podložené recenze, které významně přispívají k vědecké činnosti a obsahují nová experimentální nebo klinická zjištění na téma „biofaktory pro neuroprotekci“. Cena se uděluje na základě rozhodnutí nezávislé poroty. Cílem ceny za vědeckou práci, za kterou stojí zakladatel společnosti Dr. Fritz Wörwag, je podpora a propagace výzkumných pracovníků v oblasti klinické aplikace biofaktorů.